หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

F-16 Block 52+Adv ของกองทัพอากาศกรีซ ยิงอาวุธนำวิถี AIM-9Lไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น