หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การทดสอบทางเทคนิค รถถังเบา 21 (Scorpion) จากการซ่อมปรับปรุงสมรรถนะ

การทดสอบทางเทคนิค รถถังเบา 21 (Scorpion) จากการซ่อมปรับปรุงสมรรถนะ โดยทาง กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก (กรซย.ศซส.สพ.ทบ.) ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้มีการทดสอบยิงปืนใหญ่รถถังด้วย

รถถังเบา 21 (Scorpion) เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 มม. มีลักษณะทอดเงาต่ำ สามารถลอยตัวและขับเคลื่อนในน้ำได้ เข้าประจำการในกองทัพบกไทย ปี 2521

กองทัพบกมีแนวคิดในการปรับปรุง รถถังเบา 21 โดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเดิมที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน (JAGUAR XK 4.2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล, เปลี่ยนเครื่องควบคุมการยิง, เปลี่ยนกล้องเล็งแบบใช้ในเวลากลางคืน และเปลี่ยนสายพานรถถังเป็นแบบสลักคู่


รถถังเบา 21 ได้รับการซ่อมสร้างจากทาง กรซย.ฯ ซึ่งเป็นการซ่อมคืนสภาพเดิม จำนวน 25 คัน แล้วเสร็จแจกจ่ายคืนหน่วยเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2549 และ มีนาคม 2552 ปัจจุบัน กองทัพบกเรียก รถถังเบา 21 เข้าซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องยนต์ ใช้สถานที่ ณ กรซย.ฯ จำนวน 42 คัน โดยการจ้างซ่อม ..


สำหรับการเปลี่ยนเครื่องควบคุมการยิงและกล้องเล็งแบบใช้ในเวลากลางคืน แบบใหม่ ให้กับ รถถังเบา 21 (Scorpion) นั้น ทางกองทัพบกได้เลือกระบบ STAWS ของ บริษัท SELEX Galileo Ltd, A Finmeccanica Company จากประเทศอิตาลี เพื่อติดตั้งกับรถถัง
 [PDF]staws surveillance target acquisition and weapon sight - Selex Galileo


http://www.thaiomrd.comule.com/mainomrd.php
http://www.thaiomrd.comule.com/st18.php

กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ
โรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ กองทัพบก

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2557 20:13

    เราผลิต รถถังแบบ นี้ เอง ได้มั๊ย ชัยเสรี น่าจะ ทำได้

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2557 20:15

    เราผลิต รถถังแบบ นี้ เอง ได้มั๊ย ชัยเสรี น่าจะ ทำได้

    ตอบลบ