หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๒ (งป.๕๖)

เรือหลวงตากสิน ออกเรือฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ขั้นการฝึกในทะเลโดยมีการฝีกตามสถานีต่างๆ ร่วมกัน และมีการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในรูปแบบการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจาก ฝั่ง – สู่ – เรือ (MEDIVAC) บน เรือหลวงตากสิน อีกด้วย ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในรูปแบบการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจาก ฝั่ง – สู่ – เรือ (MEDIVAC) เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ที่มา: เว็บไซต์ กองเรือฟริเกตที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น