หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้โอวาทและมอบนโยบายในการฝึกกองเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๓

พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ / ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายในการฝึกกองเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๓ โดยมีการฝึกเดินเรือในช่องทางกวาด ฝึกแปรกระบวน และการฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเล ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงตาปี เรือหลวงคำรณสินธุ เรือหลวงวิทยาคม เรือหลวงหัวหิน เรือ ต.๙๙๓ และ เรือ ต.๒๒๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕


ที่มา: http://www3.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/1083

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น