หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย.. (สอ.รฝ.)

นาวาเอก เจริญพล  คุ้มราษี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย หมู่ ตอน หมวด และการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่าง ๒๖ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในพื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


นาวาเอก เจริญพล  คุ้มราษี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมทางเรือ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ สนามฝึก ทร.หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

http://www.navy.mi.th/acdc/ict/topic2_old.php?page=323
http://www.navy.mi.th/acdc/ict/topic2_old.php?page=332

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น