หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือยกพลขึ้นบกฯ ประจำปี งป.๒๕๕๖

ภาพการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี ของ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (กยพ.กร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เรือหลวงสีชัง (721) และ เรือหลวงอ่างทอง (791) พร้อมด้วยเรือประเภทต่างๆ สังกัุด กยพ.กร. เข้าร่วมการฝึก..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น