หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เรือหลวงเจ้าพระยา ทำการฝึกร่วมกับ เรือหลวงอ่างทอง..

เรือหลวงเจ้าพระยา ได้ทำการฝึกร่วมกับ เรือหลวงอ่างทอง ในการฝึกการรับ - ส่งสิ่งของในทะเล ให้คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรชม โดยมี เรือหลวงเจ้าพระยา เป็นเรือรับทางกราบขวา และ เรือหลวงอ่างทอง เป็นเรือส่งทางกราบซ้าย บริเวณอ่าว สัตหีบ เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


ที่มา: เว็บไซต์ กองเรือฟริเกตที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น