หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

กองบิน 1 จัดพิธีปรับโอน เครื่องบินขับไล่ บ.ข.19/ก แบบ ADF ฝูงบิน 102

กองบิน ๑ จัดพิธีปรับโอน เครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๙ ฝูงบิน ๑๐๒

กองทัพอากาศ ได้กำหนดแนวทางการปรับโอนเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๙/ก แบบ ADF ฝูงบิน ๑๐๒ เพื่อดำรงการใช้งาน บ.ข.๑๙/ก ในจำนวนที่เหมาะสมโดยสามารถดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ ตามความจำเป็น สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตโดยให้ดำรงการใช้งาน บ.ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และมีข้อข้ดข้องที่สามารถดำรงสภาพได้คุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด

ในการนี้กองบิน ๑ จัดพิธีปรับโอนเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๙/ก แบบADF จากฝูงบิน ๑๐๒ ไปสังกัดฝูงบิน ๑๐๓ ในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงห้วงเวลากว่า ๒๐ ปีที่อากาศยานแบบนี้ได้ประจำการในฝูงบิน ๑๐๒ และยังแสดงออกถึงการเป็นฝูงบินที่มีภารกิจป้องกันและรักษาประโยชน์ของประเทศโดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน กองบิน ๑
https://www.facebook.com/wing1.rtaf/videos/342942130909630
https://www.facebook.com/wing1.rtaf/photos/pcb.3220120524872771/3220120024872821

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น