หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เสนาธิการทหารเรือ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และกองพันก่อสร้างพัฒนา กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อตรวจสถานภาพความพร้อมของหน่วยในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
กำหนดพิธีปล่อย เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ลงน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีปล่อย เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ลงน้ำ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

4 ความคิดเห็น:

 1. Before Commenting, I wanna say thank you for providing this great information. I feel too good to read it this awesome blog. Keep sharing this type of content. 토토사이트

  ตอบลบ
 2. These type of articles keeps the users interest in the website. I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. I am Impressed. Please keep going to write more content… 경마

  ตอบลบ
 3. This is really helpful post, very informative there is no doubt about it. I found this one pretty fascinating. 바카라사이트

  ตอบลบ
 4. Thanks for all the tips mentioned in this article! it’s always good to read things you have heard before and are implementing, but from a different perspective, always pick up some extra bits of information. 온라인경마

  ตอบลบ