หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

คณะอาจารย์ และ นักเรียนนายร้อย รร.จปร. ชั้นปีที่ 5 เยี่ยมชมกิจการ กองบิน 23

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ชั้นปีที่ ๕ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๒๓

นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ พันเอก นิมิตร ผ่องกิตร์ อาจารย์หัวหน้าส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พร้อมคณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ คน เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๓ ณ กองบิน ๒๓ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/photos/pcb.3007132276225844/3007130596226012/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น