หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รถถังเบา Scorpion - กองทัพบกไทย

รถถังเบา 21 (Scorpion) เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 มม. มีลักษณะทอดเงาต่ำ สามารถลอยตัวและขับเคลื่อนในน้ำได้ เข้าประจำการในกองทัพบกไทย ปี 2521

แม้รถถังเบา 21 จะเข้าประจำการในกองทัพบกไทย มายาวนานหลายปีแล้ว แต่รถถังก็ยังสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา กองทัพบก ได้ทำการปรับปรุง รถถังเบา 21 โดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเดิมที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน (JAGUAR XK 4.2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล, เปลี่ยนเครื่องควบคุมการยิง, เปลี่ยนกล้องเล็งแบบใช้ในเวลากลางคืน และเปลี่ยนสายพานรถถังเป็นแบบสลักคู่ ..

รถถังเบา Scorpion เป็นรถถังลาดตระเวนตรวจการหน้า ติดตั้งอาวุหลักคือปืนใหญ่ ขนาด 76 มม. จากขนาดที่เล็กและคล่องตัวของรถถัง จึงมีความเหมาะสมกับภารกิจลาดตระเวน.. โดยรถถังสามารถหลบออกจากพื้นที่เสี่ยงได้หากถูกค้นพบโดยฝ่ายตรงข้าม

รถถังเบา Scorpion สร้างโดย บริษัท Alvis Vickers ประเทศอังกฤษ ทางกองทัพบกไทยสั่งซื้อมา 3 แบบ คือ Scorpion, Sultan และ Samson มีประจำการรวมประมาณ 150 คัน Scorpion ทั้ง 3แบบ ใช้ตัวถัง(Hull) คล้ายคลึงกันมาก ใช้แคร่รถ(Chassis) และ เครื่องยนต์เบนซินเหมือนกัน สามารถลอยตัวและขับเคลื่อนในน้ำได้ เมื่อ 16 พ.ย.2521 กองทัพบกได้อนุมัติให้เรียกชื่อรถถังต่างๆ ในตระกูล “Scorpion" เป็นภาษาไทยทั้งคำเต็มและคำย่อ ดังนี้

1. รถถังเบาสกอร์เปี้ยน FV 101 เรียกว่า “รถถังเบา ๒๑” (สกอร์เปี้ยน) คำย่อ “ถ.เบา ๒๑” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Light Tank , Scorpion (FV 101)”
- Scorpion ถ.เบา 21 เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 มม. มีลักษณะทอดเงาต่ำ สามารถลอยตัวและขับเคลื่อนในน้ำได้ มีน้ำหนัก 7.982 ตัน, พลประจำรถ 3 คน ติดตั้ง ปถ.ขนาด 76 มม. 1 กระบอก, และ ปก.ขนาด 7.62 มม. 1 กระบอก

2. รถสายพานบังคับการสุลต่าน FV 105 เรียกว่า “รถรถสายพานบังคับการ ๒๑” (สุลต่าน) คำย่อ “รส.บก.๒๑” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Command tank sultan, FV 105”
- Sultan รสบก.21 เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้เป็นรถบังคับการ ศูนย์อำนวยการยิง หรือสื่อสาร มีน้ำหนัก 8.6 ตัน, พลประจำรถ 5-6 คน ติดตั้ง ปก.ขนาด 7.62 มม. 1 กระบอก

3. รถสายพานกู้ซ่อมแซมซัน FV 106 เรียกว่า “รถสายพานกู้ซ่อม ๒๑” (แซมซั่น) คำย่อ “รส.ก.๒๑” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Recovery tank, Samson FV 106”
- Samson รสก.21 เป็นยานพาหนะประเภทรถช่วยรบ ใช้ลากจูงและกู้ซ่อมรถ ถังขนาดเบาในตระกูลเดียวกันหรือใช้กู้ซ่อม เครื่องกลทั้งปวงซึ่ง ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ มีน้ำหนัก 8.7 ตัน , พลประจำรถ 3 คน ติดตั้ง ปก.ขนาด 7.62 มม. 1 กระบอก

1 ความคิดเห็น: