หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

กองบิน ๒๓ จัดพิธีปล่อยบินเดี่ยวนักบินเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Last Solo Class 32)

กองบิน ๒๓ จัดพิธีปล่อยบินเดี่ยวนักบินเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Last Solo Class 32)

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กษิดิ์เดช แม้นสงวน รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีปล่อยบินเดี่ยวนักบินเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗  (Class 32) เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักบินปล่อยเดี่ยว และเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเอง สำหรับการฝึกขั้นต่อไป โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และ จนท.ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเก็บฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

การฝึก แบ่งเป็นการฝึกภาคอบรมวิชาการ ๗๗ ชั่วโมง และการฝึกบินภาคอากาศ รวม ๑๐ เที่ยวบิน ๑๒ ชั่วโมงบิน

โดยมีนักบินที่จบการฝึกอบรมตามขั้นตอนการฝึกเปลี่ยนแบบ นักบินปล่อยเดี่ยว กับเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ จำนวน ๒ นาย คือ เรืออากาศโท ธเนศ จินตนามณีรัตน์ และ เรืออากาศโท จิรพนธ์ โพธิจักร

- ผู้รับผิดชอบ : น.ท.จีรพงศ์ ทองโคตร หน.ผกร.บก.บน.๒๓
- ภาพข่าว : พ.อ.อ.ประ​เยาว์​ คุณาคม​ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๒๓
- จัดทำข่าว : พ.อ.ต.กมล โสภา จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๒๓
- โทร.๔๕๒๔๔
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/photos/pcb.2997393627199709/2997392897199782/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น