หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้สื่อข่าว สัมภาษณ์ ผู้บังคับการกองบิน 23 ...

จาะสถานการณ์ ตอน ผบ.กองบิน 23 การนำเครื่องบินรบอัลฟ่าเจ็ทมาช่วยโครงการฝนหลวง
- ประวัติย่อ ผบ.กการองบิน 23
- การบริหารงานในช่วงสถานการณ์ covid-19
- การพัฒนาส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการฝึกซ้อมร่วมนานาชาติ
- การดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา
- การนำเครื่องบินรบอัลฟ่าเจ็ทมาช่วยโครงการฝนหลวง

น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผบ.บน.23 อุดรธานี  
น.ท.อัครา  ขาววิเศษ ผู้บังคับฝูงบิน 231 บน.23 
สถานที่
- โรงจอดเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท บน.23 อุดรธานี 
วันบันทึก/วันอังคารที่ 21  กันยายน 2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น