หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.10

กองเรือยุทธการจัดพิธีประดับเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ (surface warfare officer course) ประจำปีงบประมาณ 2564 สร้างขีดความสามารถให้นายทหารสัญญาบัตรในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ

วันที่ 27 ส.ค.2564 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ “สงครามเรือผิวน้ำ” แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ (surface warfare officer course) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 45 นาย พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และผู้บัญชาการกองเรือทุกกองเรือร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ เป็นหลักสูตรของกองเรือยุทธการที่มีความสำคัญอย่างสูง โดยมีกองการฝึกกองเรือยุทธการเป็นหน่วยรับผิดชอบ ทำการรับสมัครนายทหารพรรคนาวินที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ชั้นยศ นาวาเอก (น.อ.) ถึง เรือโท (ร.ท.) ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเรือ และ ยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ทำการอบรมทั้งในภาคทฤษฎี , การฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ และการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์

นอกจากการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และทำการฝึกกับเครื่องฝึกจำลองยุทธอย่างเข้มข้นแล้ว กองเรือยุทธการได้จัดเรือ และอากาศยานสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ โดยมีเรือและอากาศยานร่วมการฝึก ได้แก่
             - ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช
             - ร.ล.นเรศวร
             - ร.ล.ตากสิน
             - ร.ล.สายบุรี
             - ร.ล.รัตนโกสินทร์
             - ร.ล.สุโขทัย
             - เครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ 1 (Do-228)
             - เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำแบบที่ 1 (F27 MK200)
             - เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำแบบที่ 1 (Super Lynx)
             - เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่ 1 (S-70B)

ซึ่งผู้ที่สำเร็จหลักสูตรจะได้ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ “สงครามเรือผิวน้ำ” อันแสดงถึงได้ผ่านศึกษาอบรมการฝึกปฏิบัติตามสาขาต่างๆ ในสาขาปฏิบัติการรบทั้ง 3 มิติ ทั้งการป้องกันภัยทางอากาศ , การปฏิบัติการรบผิวน้ำ และการป้องกันภัยใต้น้ำ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการร่วมกับอากาศยาน จนผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น นายยามยุทธการ , นายทหารปฏิบัติการรบ , นายยามปฏิบัติการสงครามทางเรือในระดับหมวดเรือได้ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ และประสบการณ์ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติราชการในเรือ เพื่อให้เรือมีความพร้อม และเป็นกำลังหลักในการป้องกันอธิปไตยของชาติทางทะเลต่อไป

#กองเรือยุทธการ #กองการฝึกกองเรือยุทธการ
#หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ #SurfaceWarfareOfficerCourse

:กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ
https://thaidefense-news.blogspot.com/2021/08/2564.html#more

—————————————————
กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ
24 สิงหาคม 2021
#ภาพการฝึก

ตามคำสัญญา มาแล้วครับ สดๆร้อนๆ กับภาพการฝึกในทะเล ของเรือในสังกัด กยพ.กร. ร่วมกับเรือของกองเรือต่างๆ ร่วมทั้งอากาศยานด้วย โดยเป็นภาพการฝึกทบทวนการส่งกำลังบำรุงในทะเล

วันนี้มาถึงคิวพี่ใหญ่ของเรือในสังกัด กยพ.กร. ที่ออกทะเล นั่นคือ เรือหลวงสิมิลัน (ร.ล.สิมิลัน) 871 ต้องไม่ธรรมดาแน่นอน เพราะขีดความสามารถที่มากมาย มาพร้อมกับขนาดของตัวเรือที่ใหญ่โต และกำลังพลเองก็ต้องมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงความชำนาญที่มากพอและดีพอ เพื่อจะทำภารกิจที่เรือได้รับมอบหมายมาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมี น.อ.วรพล จันทมาศ เสธ.กยพ.เป็นผู้แทน ผบ.กยพ./ผบ.หมู่เรือฝึกทบทวน ร.ล.สิมิลัน พร้อมฝ่ายอำนวยการ ออกเรือทำการฝึกการรับ-ส่งสิ่งของในทะเล RAS/FAS ระหว่าง ร.ล.สิมิลันกับหมู่เรือฝึกยุทธวิธีเรือผิวน้ำ(กฝร.) ประกอบด้วย ร.ล.ตากสิน (เรือรับน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๓๐ กิโลลิตร) และ ร.ล.นเรศวร (เรือรับของแข็ง) ณ บริเวณทะเลอ่าวไทย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการฝึกทบทวนครั้งนี้ได้มอบภารกิจ : ดำเนินการฝึกการส่งบำรุงในทะเล (โดยทำส่งพร้อมกันทั้ง 2 กราบเรือ) ฝึกการป้องกันความเสียหาย และการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ เพื่อให้ระบบมีความพร้อม และกำลังพลประจำเรือ ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานบนเรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ โดยแนวความคิดการฝึกได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
     1.ขั้นการฝึกในท่า : เป็นการฝึกกำลังพลในท่าเรือ ก่อนการปฏิบัติจริงในทะเล  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ
     2.ขั้นการฝึกในทะเล : เป็นการออกเรือจริง เพื่อทำการฝึกกำลังพลพร้อมกับอุปกรณ์จริงที่ใช้งานในทะเล

ความน่าสนใจของการฝึกส่งบำรุงในทะเลครั้งนี้ คือ การส่งกำลังบำรุงพร้อมกันทั้ง 2 กราบเรือ นั่นหมายถึงใช้เรือ จำนวน 3 ลำ แล่นขนานข้างพร้อมกันในระยะประชิด ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหินกันเลยครับ เพราะหนึ่งในการปฏิบัตินั้นจะมีการส่งนำมันเชื้อเพลิงให้กันด้วย จะพลาดไม่ได้เด็ดขาด โดยมีแรงดูดและแรงดันของมวลน้ำ และคลื่นลมทะเล เป็นปัจจัยในการควบคุมเรือ และยังมีขนาดของเรือที่แล่นขนานกัน จะต้องสื่อสารกันให้เข้าใจตั้งแต่เริ่มวิ่งเข้าหา แล่นขนาน และใช้ความเร็ววิ่งออกจากกัน

ยากหรือไม่ยาก ลองนึกภาพของรถที่วิ่งด้วยความเร็วระดับหนึ่งบนถนน แล้วต้องมีเชือกพ่วงยื่นออกไปให้รถที่วิ่งขนานกันทั้งด้านซ้ายและขวาพร้อมๆ กัน โดยต้องส่งของให้กันผ่านการใต่เชือกให้กัน จะต้องใช้การควบคุมรถ และการสื่อสารกันอย่างไรบ้าง รวมถึงการระมัดระวังสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ต้องเจอ เพื่อไม่ให้รถเกิดอุบัติเหตุ

อาจจะมีบางท่านสงสัยว่าทำไม แล้วไม่จอดเรือหรือทำให้เสร็จสิ้นเมื่อตอนอยู่ในท่าเรือก่อนออกเรือ (ง่ายกว่าไหม)

ตอบ การออกไปปฏิบัติภารกิจในทะเลบางครั้งนั้น พวกเราก็ไม่ได้กลับเข้าฝั่งกลับมาบ้านตามที่แจ้งไว้ในกำหนดก่อนออกเรือ เป็นเหตุให้น้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งของจำเป็นบ้างอย่างไม่เพียงพอ แต่จะต้องอยู่ทำภารกิจในทะเลเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น และการจอดเรือเพื่อรับ-ส่งฯ อาจจะเป็นการล่าช้าไม่ทันต่อการปฏิบัติที่สำคัญ ทั้งหมดที่ฝึกและปฏิบัติไปนั่น อยู่ในความเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย เพื่อให้ภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

วันนี้ขอนำภาพฝึกของเรือในทะเลมาฝากก่อนครับ และจะนำภาพการฝึกของกำลังพลทีฝึกดับเพลิงในท่าเรือมาฝากในครั้งต่อไปครับ

#รบอย่างไรฝึกอย่างนั้น
#การฝึกรบคืองานของทหาร
#พลังสามัคคี_พลังราชนาวี
#กองเรือยุทธการ
#กยพ_กร.
https://thaidefense-news.blogspot.com/2021/09/rasfas.html
—————————————————
เรือหลวงนเรศวร ได้เข้าร่วมการฝึกผสม CARAT 2021 ซึ่งเป็นการฝึกระหว่าง กองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และ USS Greenbay ในวันที่ 8 ก.ย.64
https://thaidefense-news.blogspot.com/2021/09/carat-2021.html
—————————————————
⚓️🇹🇭💎🇺🇸ภาพฝึกการฝึกผสม CARAT 2021 แบบ New Normal 
การฝึกในทะเลระหว่าง กองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือสหรัฐฯ แบบ New Normal ภายใต้ชื่อรหัสการฝึก CARAT 2021 ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และ USS Greenbay เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
https://thaidefense-news.blogspot.com/2021/09/carat-2021_13.html#more
—————————————————
กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯเสร็จสิ้นการฝึกผสม CARAT 2021 ที่อ่าวไทย
https://aagth1.blogspot.com/2021/09/carat-2021.html

Royal Thai Navy frigates included the Naresuan-class frigates HTMS Naresuan (FFG 421), HTMS Taksin (FFG 422) and HTMS Bhumibol Adulyadej (FFG 471) sail with USS Green Bay (LPD 20) during CARAT Thailand exercise, Sept. 6-10.
https://www.cpf.navy.mil/news.aspx/130918
—————————————————
กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือออสเตรเลียร่วมการฝึกผสม AUSTHAI 2021 ที่อ่าวไทย ระหว่างวันที่ 7-12 กันยายน 2564
https://aagth1.blogspot.com/2021/09/austhai-2021.html

กองทัพเรือไทยเสร็จสิ้นการฝึกผสม ร่วมกับกองทัพเรือออสเตรเลีย ภายใต้รหัส “AUSTHAI 2021” บริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 7 - 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
กองทัพเรือไทย (Royal Thai Navy: RTN) ได้ส่งเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถี (Guided-missile frigate) เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (HTMS. Bhumibol Adulyadej: FFG-471), เรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถี (Guided-missile corvette) เรือหลวงรัตนโกสินทร์ (HTMS. Ratanakosin: FS-441) จากกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ และเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ (Anti-ship Helicopter) แบบ Leonardo Super Lynx 300 จากฝูงบิน 203 กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ ฝึกร่วมกับหมู่เรือรบของกองทัพเรือออสเตรเลีย (Royal Australian Navy: RAN) ที่ประกอบไปด้วย เรือยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ (Landing Helicopter Dock: LHD) HMAS Canberra (L02) และเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถี (Guided-missile frigate) HMAS Anzac (FFH 150) โดยเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ Leonardo Super Lynx 300 ของกองทัพเรือไทย ได้ทำการฝึกลงจอดบนดาดฟ้าบิน (DLQ: Deck Landing Qualification) บนเรือยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ HMAS Canberra และเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถี HMAS Anzac ของกองทัพเรือออสเตรเลีย
https://www.facebook.com/ILoveRoyalThaiNavy/photos/pcb.4386139914802683/4386139094802765

1 ความคิดเห็น: