หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

การแข่งกันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี พ.ศ.2564

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2564 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
กองทัพอากาศ จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2564 และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ  กองทัพอากาศได้จัดการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยกำลังรบ เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติฯ
วีดีทัศน์ โดยกองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น