หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ภาพล่าสุด เรือหลวงท่าจีน (เดือนมิถุนายน 2561)

ภาพล่าสุดของ เรือหลวงท่าจีน (471) เรือฟริเกตสมรรถนะสูง สำหรับกองทัพเรือไทย ณ อู่ต่อเรือของบริษัท DSME ที่ เมือง Geoje ,สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายในระหว่างที่ คณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 118 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2561

สำหรับความคืบหน้าในการต่อเรือล่าสุด...ภายหลังจากที่เรือได้ติดตั้งระบบอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ...ทำการทดสอบระบบ รวมทั้งทำการทดสอบทดลองเรือในทะเล การฝึกกำลังพลรับเรือ และอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าเรือจะเดินทางมาถึงประเทศไทย ในช่วงปลายปีนี้...
ภาพถ่ายจาก: Fa Koranit


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น