หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔ และ ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ และ นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
--------------------------------------------------------------
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

http://www.wing4.rtaf.mi.th/wing4/index.php/2015-11-19-08-58-50/1015-1106612
http://www.wing4.rtaf.mi.th/wing4/index.php/2015-11-19-08-58-50/1016-1406611

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น