หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

South Korean Navy commissions guided-missile frigate ROKS Daegu (FFG-818)


Republic of Korea Navy (ROKN) commissioned its latest guided-missile frigate ROKS Daegu (FFG-818), the lead ship of her class.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น