หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"F-5ST Super Tigris" เครื่องบินขับไล่รุ่นปรับปรุงที่ทันสมัยมากที่สุดในโลก

เมื่อเปรียบเทียบกับกองทัพอากาศประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ยังคงมีเครื่องบินขับไล่ F-5 E/F ประจำการเป็นเครื่องบินรบหลักอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ โดยเปรียบเทียบกันในด้านประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของเครื่องบิน ภายใต้เงื่อนไขเครื่องบินได้ผ่านการปรับปรุงความทันสมัยแล้ว...ซึ่งจากบทสัมภาษณ์บางตอน ที่ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ในงาน พิธี "เกียรติยศ 40 ปี เครื่องบินขับไล่ F-5 E/F” และ "ส่งมอบ F-5ST Super Tigris ต้นแบบ.." เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี  "เครื่องบินของเราเมื่อปรับปรุงแล้วจะมีขีดความสามารถที่เหนือกว่า F-5 รุ่นปรับปรุงของบราซิล และชิลี" จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว...เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศที่ใช้งานเครื่องบินขับไล่ F-5E/F เป็นเครื่องบินรบหลักอยู่ในปัจจุบัน และได้ปรับปรุงความทันสมัยให้กับเครื่องบินดังกล่าว ที่ถือว่ามีความทันสมัยมากที่สุด อาทิ F-5 EM/FM ของกองทัพอากาศบราซิล และ F-5E Tiger III ของกองทัพอากาศชิลี...จากคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินขับไล่ F-5E/F (F-5T Tigris) เมื่อได้รับการปรับปรุงแล้วเรียกว่า "F-5ST Super Tigris" จะเป็นเครื่องบินขับไล่ F-5 รุ่นปรับปรุงที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลก


คลิกที่นี่>[3:35] และ [วิดีโอ] เพื่อเข้าไปรับชม..
---------------------------------------------------
รายละเอียดของการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ จาก F-5T Tigris เป็น "F-5ST Super Tigris"
F-5ST “Super Tigris”…กองทัพอากาศได้ดำเนินโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่ F-5E/F จำนวน 14 เครื่อง แบ่งออกเป็น ระยะที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง และระยะที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง โดยปรับปรุงขีดความสามารถให้สามารถใช้งานระบบอาวุธสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง ติดตั้ง ELM-2032 Multimode Radar ติดตั้งระบบ Tactical Data Link แบบ Link-T ที่สามารถใช้งานในระบบบัญชาการของทอ.ไทย มี Mission Computer (MC) สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย, มีระบบแสดงข้อมูล... Color Moving Map บนจอ Horizontal Situation Display รวมทั้งติดตั้งจอภายในห้องนักบินแบบ Multi Function Color Display (MFCD) 2 จอ ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ ให้มีระบบป้องกันคลื่นรบกวนทางอิเล็คทรอนิค (ECCM) แบบ Have Quick II , ปรับปรุง Head Up Display (HUD) และติดตั้ง Up Front Control Pane (UFCP) ติดตั้งระบบ Digital Video and Data Recorder(DVDR) สามารถบันทึกภาพและเสียง รวมทั้งมี Debriefing System ติดตั้ง Electronics Warfare System ที่ทันสมัย Radar Warning Receiver (RWR) and Countermeasure Dispenser System ติดตั้งระบบ Embedded GPS/INS แบบ Fiber Optic Gyro พร้อมด้วย GPS Antenna เพื่อความถูกต้องและความแม่นยำในการเดินอากาศ เป็นต้น สามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีที่ทันสมัยแบบ Iris-T, Derby, Python 5 ได้ โดยจะต้องคำนึงถึงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานอย่างน้อย 15 ปี หลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ นอกจากขีดความสามารถของเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นแล้ว โครงการนี้ยังดำเนินการบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง โดยใช้บุคลากรของกองทัพอากาศในการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถสูงขึ้นในการป้องกันประเทศ และเผชิญภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต .../Sompong Nondhasa
คลิก! เข้าไปอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม>>
---------------------------------------------------
เครื่องบินขับไล่ แบบที่ 18 ค (F-5ST Super Tigris) ต้นแบบ 
---------------------------------------------------

3 ความคิดเห็น:

 1. จะมีเครื่อง f-35B มาแทนเครื่องเฮริเออร์ไหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ในช่วงเวลานี้จนถึงในอนาคตอันใกล้นี้ไม่น่าจะมีครับ...

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ