หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Photo Gallery : Naresuan-Class Frigate (FFG-421, FFG-422)

ประมวลภาพ เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร (ร.ล.นเรศวร FFG-421 และ ร.ล.ตากสิน FFG-422) เรือฟริเกตสังกัด กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึก...ในช่วงเวลาต่างๆ ที่ผ่านมา


การฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ หรือ HA/DR (Humanitarian Assistance / Disaster Relief) ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ ทรภ.๓...Royal Thai Navy "From The Sea"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น