หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ภาพเรือหลวงท่าจีน (FFG-471)...เดือนมิถุนายน 2561

อัพเดทภาพเรือหลวงท่าจีน (FFG-471) เรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย ที่ อู่ต่อเรือบริษัท DSME ,สาธารณรัฐเกาหลี เป็นภาพถ่ายล่าสุดในเดือนนี้ ซึ่งถ่ายในระหว่างที่คณะเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ ได้เข้าเยี่ยมชม...
ภาพเรือหลวงท่าจีน (FFG-471) เมื่อช่วงต้นปี 2561
ภาพเรือหลวงท่าจีน (FFG-471) เมื่อเดือนตุลาคม 2560 - หนึ่งในทีมงานที่ได้สรรค์สร้างและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสร้างเรือจากประเทศเกาหลีใต้ น.ท.ไกรสุเนตร เห็มสุข หัวหน้านายช่าง โรงงานทดสอบเครื่องยนต์ กองโรงงานเครื่องกล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ นายทหารพรรคกลิน ได้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ขั้นการสร้างเรือและการบริหารจัดการ ณ บริษัท DSME สาธารณรัฐเกาหลี หลักสูตร Outfitting Process Control ตำแหน่ง Staff Electronic and Weapon ตั้งแต่ 6 ก.พ.60 - 31 มี.ค.61 ในอนาคตจะเป็นกำลังหลักกองทัพเรือที่มีคุณภาพในการสร้างเรือที่มีขีดสมรรถนะสูงต่อไป.../นายเรือ 94


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น