หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

LTC.ARNOLD P TAPIA Commandant, AETDC, Philippine Air Force and Distinguished Guests. เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗

LTC.ARNOLD P TAPIA Commandant, Air Force Officers School Air Education Training and Doctrine Command (AETDC), Philippine Air Force and Distinguished Guests. เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

http://www.wing7.rtaf.mi.th/index.php/news-2017/42-2018/393-2018-06-14-09-04-58

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น