หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

กองทัพบกไทยรับมอบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG 18 ระบบ และเครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยาง ATMM 10 ระบบ ที่สร้างในไทย

ปลัดกระทรวงกลาโหม กระทำพิธีส่งมอบ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ และเครื่องยิงลูกระเบิด ซึ่งปรับปรุงพัฒนา โดย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ตามโครงการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต ให้แก่กองทัพบก โดยมี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นตัวแทน กองทัพบก ในการรับมอบ
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไทย โดยความร่วมมือกับบริษัท Elbit Systems Land and C4I Ltd. ประเทศอิสราเอล ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับโครงการปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่แบบลากจูงให้เป็นแบบอัตตาจรล้อยาง หรือปืนใหญ่อัตตาจรล้อยางแบบ ATMG ซึ่งมีพื้นฐานจากระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยางแบบ Elbit ATMOS และโครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120mm อัตตาจรล้อยางแบบ ATMM ซึ่งมีพื้นฐานจากระบบแท่นยิงเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ Elbit Soltam SPEAR ขนาด 120mm

ทางกองทัพบกไทย ได้มีการสั่งจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG โดยแบ่งการจัดหาเป็น 3 ระยะๆ ละ 6 ระบบ รวม 18 ระบบ ที่ผลิตโดย ศอว.ศอพท. นำเข้าประจำการใน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กองพลทหารปืนใหญ่ แล้ว

นอกจากปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง Nexter Caesar ขนาด 155mm/52cal ฝรั่งเศส 6 ระบบ ที่ประจำการอยู่ใน ป.พัน.721 ร่วมกับ ปืนใหญ่อัตตาจรล้อยางแบบ ATMG 18 ระบบแล้ว กองทัพบกไทยยังมีแผนที่จะจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG เพิ่มเติมอีก 36 ระบบ ตามอัตราการจัดโครงสร้างกำลังเหล่าทหารราบและเหล่าทหารม้าใหม่ ต่อมานาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย (RTMC: Royal Thai Marine Corps, RTN: Royal Thai Navy) ได้ลงนามสัญญาจัดหากับบริษัท Elbit Systems อิสราเอล ในการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG 6 ระบบ วงเงิน 865 ล้านบาท ($26 million)
เครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยางแบบ ATMM  ขนาด 120mm อยู่ในอัตราของกองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนักประจำกรมทหารราบ โดยหน่วยแรกที่จะได้รับมอบจะเป็นหน่วยขึ้นตรงใน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

ซึ่งมีการผลิตให้ กองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนัก ประจำกรมทหารราบ 9 ระบบ และศูนย์การทหารราบ 1 ระบบ สำหรับการฝึกศึกษา รวมทั้งสิ้น  10 ระบบ รวมถึงระบบควบคุมและอำนวยการยิงอัตโนมัติระดับกองร้อย สำหรับ ร้อย.ค.หนัก 4 ระบบ และ ศร. 1 ระบบ รวม  5 ระบบ

การส่งมอบระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG 155mm/52cal สำหรับเหล่าทหารปืนใหญ่ และระบบเครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยาง ATMM 120mm สำหรับเหล่าทหารราบ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไทย แก่กองทัพบกไทยจำนวนหลายระบบในข้างต้นนี้ เป็นข้อยืนยันถึงนโยบายการพัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพไทย โดยร่วมมือกับมิตรประเทศที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งในสายการผลิตของระบบชุดที่ส่งมอบล่าสุดนี้ มีการใช้ชิ้นส่วนประกอบที่สามารถผลิตภายในประเทศราวร้อยละ 40https://aagth1.blogspot.com/2019/01/atmg-atmm.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น