หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการต่อเรือ OPV ลำที่ 2 (เรือหลวงตรัง)

OPV ลำที่ 1 (เรือหลวงกระบี่ 551)
กองทัพเรือไทยมีความต้องการ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) จำนวน 6 ลำ ตามแผน.. แต่ ณ ปัจจุบัน มีเข้าประจำการแล้ว 3 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงปัตตานี (511 ,512) และ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงกระบี่ (551) โดยเรือในชุดนี้ที่อยู่ระหว่างการต่ออีก 1 ลำ คือ เรือหลวงตรัง
-------------------------------------------------------------------------
เรือหลวงปัตตานี (511)
เรือหลวงนราธิวาส (512)
เรือหลวงนราธิวาส กับภารกิจการเป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ..
ห้องสะพานเดินเรือ เรือหลวงนราธิวาส
ห้องโหลดกระสุนปืนใหญ่เรือ
ปืนใหญ่กล Denel Land Systems GI-2 ขนาด 20 มม./93 คาลิเบอร์
ปืนใหญ่เรือ OTO Melara 76/62 Super Rapid ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์
เรือหลวงกระบี่ (551)
ห้องสะพานเดินเรือ เรือหลวงกระบี่
ปืนใหญ่เรือ OTO Melara 76/62 Super Rapid ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์
ปืนใหญ่กล MSI-DSL/ATK DS30MR Mk.44 ขนาด 30 มม./70 แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ประมวลภาพ เรือหลวงกระบี่..


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น