หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พิธีเปิดหลักสูตรการศึกษาอบรม พลประจำรถ ถ.หลัก แบบ VT4

พล.ต.วันชาติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม./ผบ.รร.ม.ศม. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการศึกษาอบรม พลประจำรถ ถ.หลัก แบบ VT4 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า เมื่อ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๐๓๐

http://www.cavalryschool.com/gallery/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/47-%E0%B8%81%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%A3-%E0%B8%A1-%E0%B8%A8%E0%B8%A1/527-vt4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น