หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือเอก รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ของกองการบิน กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารในฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กลางอ่าวไทย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา: https://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/15662

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น