หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2561


เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2017
วิดีโอการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยรบในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสบับสนุนการรบ รวมทั้งประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน ตลอดจนประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล
หมู่บิน ฝูงบิน และหน่วย โดยจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงการฝึกและการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการแข่งขันในปีนี้ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ การแข่งขันการบินประกอบกำลังเป็น Package ในภารกิจการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การนำอาวุธต่อสู้อากาศยานของกองทัพบกเข้าร่วมการแข่งขัน และการนำเครื่องบินขับไล่กริพเพนเข้าร่วมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ โดยการแข่งขันได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะสิ้นสุดในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ถ่ายทำโดย BATTLEFIELD DEFENSE : https://www.facebook.com/Battlefield-...
------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น