หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม : เรือหลวงกระบุรี (457) และ เรือหลวงสายบุรี (458)

ประมวลภาพกิจกรรมของ เรือหลวงกระบุรี (457) และ เรือหลวงสายบุรี (458) สังกัดกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ >>หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบด้วย ร.ล.กระบุรี (457) ร.ล.สายบุรี (458) และ ร.ล.นราธิวาส (512) บ่ายวันที่ 29 ม.ค.57 มีการฝึกรับส่งสิ่งของกลางทะเลทางดิ่งโดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้ นักเรียนนายเรือ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ และการติดต่อสื่อสารระหว่าง เฮลิคอปเตอร์ กับ เรือการรับ-ส่งสิ่งของระหว่างเรือ และอากาศยานเรือหลวงสายบุรี จอดเทียบท่า..


การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ..
เรือหลวงกระบุรี ขณะเข้าจอดเทียบท่า
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกภาคทะเลในต่างประเทศ (ปี'57)

กำลังพลฝึกยิงอาวุธประจำเรือ
เรือหลวงกระบุรี (457) ..ฝึกซ้อมการสวนสนามทางเรือ..

ร.ล.กระบุรี ฝึกรับ-ส่งสิ่งของกลางทะเล กับ ร.ล.กระบี่
เรือหลวงกระบุรี ร่วมฝึก PASSEX 2015
ยามพลบค่ำ..

ร.ล.กระบุรี ,ร.ล.นเรศวร ,ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.อ่างทอง จอดเทียบท่า..

พิธีทำบุญเรือ..


เรือหลวงกระบุรี (457) เข้าอู่แห้ง เพื่อรับการซ่อมทำมหกรรมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ International Fleet Review 2017

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น