หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘

พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ ร่วมกับ Major General James O. Eifert ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ( Air National Guard Assistant to the Commander, Pacific Air Forces) และ BG Kelvin KHONG Boon Leong เสนาธิการทหารอากาศสิงคโปร์(Chief of Staff, Air Staff)เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ โดยมี เจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ, เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเก็บเครื่องบินหมายเลข ๕ ฐานทัพอากาศ Paya Lebar สาธารณรัฐสิงคโปร์
ติดตามข้อมูลข่าวสารการฝึกได้ที่ https://www.facebook.com/Copetiger2018/

ที่มา: http://www.rtaf.mi.th/th/RTAFNews/Pages/A20171215.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น