หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม : เรือฟริเกตชุด เรือหลวงนเรศวร (421 และ 422)

ประมวลภาพกิจกรรมของ เรือฟริเกตชุด เรือหลวงนเรศวร (421 และ 422) >>
ร.ล.นเรศวร ออกทดสอบทดลองเรือในทะเลครั้งแรก หลังจากเรือได้รับการปรับปรุงระบบแล้ว (8 มิ.ย.2558)


การทดสอบยิง ESSM และ ระบบอาวุธประจำเรือ
..การเยี่ยมชมเรือ
เรือหลวงนเรศวร (421) และ เรือหลวงตากสิน (422) จอดเทียบท่าเคียงกัน
การประกอบกำลังทางเรือ ทำการฝึกในทะเล..
การฝึกผสม Guardian Sea 2016
 การฝึก CARAT 2016
การฝึก CARAT 2017
 การเตรียมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2560
การฝึกผสม Guardian Sea 2016
การปฏิบัติราชการในต่างประเทศของหมู่เรือฝึก นนร. (ปี2559)
เรือหลวงตากสิน (422) ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ..
เข้าร่วมงาน IMDEX ASIA 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์
การสวนสนามทางเรือนานาชาติ International Fleet Review 2017
การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียนครั้งแรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น