หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรือหลวงจักรีนฤเบศร เข้าร่วมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กบฮ.

เรือหลวงจักรีนฤเบศร เข้าร่วมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ประจำปี งบประมาณ 59 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. - 22 ธ.ค.58

http://www.fleet.navy.mi.th/cvh911/web-page/page%20news/news-65.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น