หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ภาพข่าวกิจกรรมกองทัพบก..

6 มี.ค.58,0830 พล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร ผบ.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๘ ของ พล.ม.๒ รอ. โดยเป็นการฝึกผสมเหล่าทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง ซึ่งมีการจัดกำลังและยุทโธปกรณ์เข้ารับการฝึกจากหน่วยต่าง ๆ เช่น กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์,นศส.,พล.ป. และ ศบบ.โดยใช้พื้นที่ฝึก บ.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี
 8 มิ.ย.58-ผบ.ทบ.เป็นประธานวันสถาปนา พล.ร.9 ครบรอบปีที่ 44

ที่มา: RTA for People

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น