หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

96th Anniversary of Wing 2,RTAF


กองบิน ๒ ได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญจากกองทัพอากา­­ศ และสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติเ­­กือบทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดระยะเวลา ๙๖ ปี อดีตผู้บังคับการข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ ได้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสร้างความเจริญ­­ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมากองบิน ๒ ได้ร่วมกันสร้างวีรกรรมอันดีงามมาโดยตลอด ด้วยความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างสูงส่ง
ปัจจุบันกองบิน ๒ เป็นกองบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศที่ไ­­ด้รับภารกิจอันสำคัญยิ่งในการรับ-ส่งเสด็­จ ซึ่งเป็นภารกิจที่พวกเรามีความภาคภูมิใจที­­่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งภารกิจค้นหาช่วยชีวิต ที่เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักรบของก­­องทัพอากาศ ในขณะเดียวกันต้องพัฒนากองบิน ๒ ในทุกด้านควบคู่กันไปเพื่อที่จะให้เป็นกอง­­บินเฮลิคอปเตอร์ที่มี ศักยภาพและความสามารถ เป็นหนึ่งในกองบินเฮลิคอปเตอร์ชั้นนำของภู­­มิภาค (One of the Best Helicopter Air Bases in ASEAN) ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการกองบิน ๒ พวกเราจะดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการปฏิ­­บัติภารกิจเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเร­า­ปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น