หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การตรวจและประเมินผลการฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธี.. บน เรือ ต.๙๙๕ เรือ ต.๒๒๒ และ เรือ ต.๒๒๙

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลร่วมกับผู้แทนกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็นชุดตรวจและประเมินผลการฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรือในสังกัด ซึ่งจอดเทียบท่า บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ตรวจและประเมินผลการฝึกฯ บน เรือ ต.๙๙๕ เรือ ต.๒๒๒ และ เรือ ต.๒๒๙

ที่มา: http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/821.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น