หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การตรวจและประเมินผลการฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธี.. บนเรือหลวงสุโขทัย

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลร่วมกับผู้แทนกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นชุดตรวจและประเมินผลการฝึก
องค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บน เรือหลวงสุโขทัย และเรือหลวงมกุฎราชกุมาร ซึ่งจอดเทียบท่า บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ที่มา: http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/810.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น