หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การตรวจและประเมินผลการฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือ.. บน เรือหลวงจักรีนฤเบศร


เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลร่วมกับผู้แทนกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นชุดตรวจและประเมินผลการฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บน เรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจอดเทียบท่า บริเวณท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ที่มา: http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/825.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น