หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว

การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ที่มา: http://www.patrolsqdn.com/ptr/doing-2/253-2015-12-09-07-34-19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น