หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

OPV ลำใหม่ ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ ทันสมัยอย่างไร...?


ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อในประเทศโดยคนไทย 100% ราคา 5,500 ล้านบาท มีข้อมูลอะไรบ้าง…
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ มีระวางขับน้ำ 1,960 ตัน ความยาวตลอดลำ 90.50 เมตร ความยาวที่แนวน้ำ 83.0 เมตร ความกว้าง 13.50 เมตร กินน้ำลึก 3.70 เมตร ความเร็วสูงสุด 23 นอต ระยะปฏิบัติการ 3,500 ไมล์ทะเล อาวุธประจำเรือ : ปืนขนาด 76/62 รุ่น Multi Fleeding Valcano Super Rapid หัวเรือ 1 กระบอก อัตราการยิง 120 นัดต่อนาที ระยะยิงไกลสุด 15.9 กม. ถ้าใช้กระสุน VALCANO ระยะยิงไกลสุด 40 กม. ปืน 30 มม. แท่นเดี่ยว รุ่น Seahawk MSI DS30MR 2 แท่น ระยะยิงไกลสุด 8,800 เมตร อัตราการยิง 200 นัดต่อนาที ปืนกลขนาด 0.50 นิ้ว M2 2 กระบอก อาวุธนำวิถีพื้น-สู่-พื้น Harpoon Block II แบบ Advanced Harpoon Weapon Control System 2 แท่นๆ ละ 4 ท่อยิง ระยะยิงไกล 124 กม. เรดาร์ตรวจการณ์ระยะไกล 2 มิติ VARINT ระยะตรวจการณ์เป้าอากาศ 120 กม. ติดตามเป้าได้ 200 เป้า ระยะตรวจการณ์เป้าพื้นสู่พื้น 70 กม. ติดตามเป้าได้ 200 เป้า เรดาร์ควบคุมการยิง STIR 1.2 EO MKII ระยะตรวจจับ I-band 120 กม. K-band 36 กม. กล้องตรวจการณ์ระยะไกล WESCAM MX10-MS เป็นระบบพิสูจน์เป้าหมายต่างๆ ระบบเรดาร์ VIGILE 100S MK2 สามารถดักรับการแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่เรดาร์ 2-18 GHz ระบบเครื่องยิงเป้าลวง C Guard DL-12T 12 ท่อยิง สำหรับการป้องกันตัวเองจากการจู่โจมด้วยอาวุธนำวิถี ระบบสงครามอิเล็กทรอนิคส์ ESM ทำงานร่วมกับเป้าลวงได้ ระบบอำนวยการรบแบบ TACTICOS ระบบเดินเรือแบบรวมการ และระบบสื่อสารแบบรวมการ นอกจากนี้ดาดฟ้าอากาศยานท้ายเรือได้มีการขยายให้ใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งการเสริมความแข็งแกร่งของพื้นดาดฟ้า ให้สามารถรองรับการขึ้น-ลงของเฮลิคอปเตอร์ขนาด 11.5 ตัน เช่น SH-70B Seahawk ได้

ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถออกปฏิบัติการในทะเลต่อเนื่องได้ 14 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม ทนทะเลได้ในระดับ Sea State 5 สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ราคาเฉพาะเรือ 2,850 ล้านบาท ระบบอาวุธและระบบการรบอื่นๆ 2,650 ล้านบาท รวมราคาทั้งหมด 5,500 ล้านบาท

ปัจจุบัน กองทัพเรือไทย มีเรือ OPV อยู่แล้วอีก 3 ลำคือ ร.ล.ปัตตานี ร.ล.นราธิวาส และ ร.ล.กระบี

จัดทำโดย Battlefield Defense ; https://www.facebook.com/Battlefield-...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น