หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

Royal Thai Armed Forces 2019


ประมวลภาพยุทโธปกรณ์หลักที่มีประจำการอยู่ในกองทัพไทย ณ ปัจจุบัน จากทั้ง 3 เหล่าทัพ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ...
------------------------------------------------
กองทัพบก

------------------------------------------------
กองทัพเรือ------------------------------------------------
กองทัพอากาศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น