หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เข้าประจำการ กองทัพเรือไทย

***เกียรติภูมิแห่ง กองทัพเรือไทย น้อมนำศาสตร์พระราชา การพึ่งพาตนเอง ต่อเรือรบหลวงประจวบคีรีขันธ์ สำเร็จด้วยฝีมือคนไทย สนองภารกิจในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติในทะเล
***เมื่อวันที่ 27 ก.ย.62 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ หมายเลข 552 พร้อมส่งมอบให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ และพลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับ และเป็นสักขีพยาน ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

***นับเป็นเกียรติภูมิอันใหญ่หลวงของ กองทัพเรือไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 ที่ต่อโดยคนไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 ต่อมาในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อเรือลำนี้ว่า เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาประกอบพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ส.ค.2 เวลา 10.00 น. ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

**โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติฯ ชื่อ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ หมายเลข 552 เป็นโครงการที่กองทัพเรือ ดำเนินการต่อขึ้นเพื่อน้อมนำศาสตร์ของพระราชา ยึดถือการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระกระแสพระราชดำรัสที่ทรงรับสั่งแก่ ผู้บังคับหมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล และผู้เข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ วังไกลกังวล เกี่ยวกับการใช้เรือของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 15 เม.ย.45 ที่ว่า “กองทัพเรือ จึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้น และสร้างเพิ่มเติม”

***กองทัพเรือ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาแบบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ที่มีใช้ในราชการ เพื่อพัฒนาด้านกำลังรบ ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ในการเพิ่มขีดความสามารถ สนองภารกิจ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษากฎหมายในทะเล การปฏิบัติการรบผิวน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยมีมติให้ใช้แบบเรือของเรือหลวงกระบี่ ที่กองทัพเรือต่อขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนม์พรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.54 พร้อมให้มีการพัฒนาคุณลักษณะ ให้สามารถสนองภารกิจของกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

***เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ มีระยะดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2561 ดำเนินการสร้างเรือ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช จึงกล่าวได้ว่า กองทัพเรือ ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของกำลังพล ในการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ตามแนวทางการพึ่งพาตนเอง โดยภายหลังเสร็จสิ้น จะเข้าประจำการที่ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ โดยมี นาวาโท วีรุตม์ ฉายะจินดา เป็นผู้บังคับการเรือ พร้อมกำลังพลประจำเรือ 99 นาย

***คุณลักษณะทั่วไป เรือมีความยาวตลอดลำ 90.50 เมตร กว้าง 13.50 เมตร ระวางขับน้ำไม่น้อยกว่า 1,960 ตัน ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 23 นอต ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3,500 ไมล์ทะเล สามารถปฏิบัติการในทะเลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 14 วัน มีอาวุธประจำเรือ ปืนขนาด 76/62 มม. แบบ Automatic ปืนกลกลาง 30 มม. แท่นเดี่ยว ปืนกลกลาง 0.50 นิ้ว M2 จำนวน 2 กระบอก อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น harpoon Block ll จำนวน 2 แท่น ๆ ละ 4 ท่อยิง เครื่องยิงเป้าลวง 2 แท่น

***ณัฐภูมินทร์ – พัชรพล ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 064-9893235 /ป๊อปพิฆาตชายฝั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น