หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาพกราฟิกเรือ Type 071E LPD เปรียบเทียบกับเรือประเภทเดียวกันในชาติอาเซียน

ภาพกราฟิกเปรียบเทียบขนาดของเรือ Type 071E LPD กับเรือขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพเรือไทย ณ ปัจจุบัน
เปรียบเทียบขนาดและสมรรถนะ ระหว่าง ร.ล.อ่างทอง (LPD-791) ของ กองทัพเรือไทย กับ เรือ BRP Tarlac (LD-601) ของ กองทัพเรือฟิลิปปินส์
ตามข่าวล่าสุดสำหรับงบประมาณในการจัดหาเรือ LPD ชั้น Type 071E เป็นงบประมาณรวม 6,100 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่มีข่าวในครั้งแรก (เดิม 4,000 ล้านบาท) ด้วยงบประมาณ 6,100 ล้านบาทนี้ มาลองติดตามกันต่อไปว่าเรือจะได้รับการติดตั้งระบบอะไร...และระบบอาวุธอะไรบ้างที่จะติดตั้งมากับเรือ...!?
เรือขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพเรือไทย ณ ปัจจุบัน ...
เรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ ร.ล.สิมิลัน (AOE-871) และ เรือ LPD ร.ล.อ่างทอง (LPD-791)
เรือ LST เรือหลวงสีชัง (LST-721)
เรือ LST เรือหลวงสุรินทร์ (LST-722)
เรือหลวงสีชัง (LST-721) และ เรือหลวงสุรินทร์ (LST-722) จอดเคียงกัน
เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงจักรีนฤเบศร (CVH-911)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น