หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การฝึกผสม SEA GARUDA 2019

กองทัพเรือไทย-อินโดนีเซีย เปิดฝึกผสม SEA GARUDA ทำการฝึกในทะล และปิดฉากการฝึกโดยส่งมอบเจ้าภาพการฝึกให้กองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

การฝึกผสม แบบทวิภาคี SEA GARUDA 2019 โดยมี นาวาเอกสมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 ในฐานะผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร ทำฝึกปฏิบัติการร่วมกันทั้ง 3 มิติ ระหว่างเรือรบ อากาศยาน และกำลังนาวิกโยธิน ในด้านสาขาสงคราม ผิวน้ำ สงครามใต้น้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ การตรวจค้นและการปฏิบัติการร่วมต่างๆ ในทะล โดยมุ่งหวังถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติการร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ การฝึกในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 20 โดยจะมีการฝึกปีเว้นปี และสลับกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้กองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพการฝึก ได้ทำการฝึกในทะเลระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และอำเภอสัตหีบ โดยมีผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้อำนวยการฝึก และเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ และมีผู้แทนจากกองทัพเรืออินโดนีเซีย เป็นรองผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ

โดยกำลังกองทัพเรือไทยประกอบด้วย เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เครื่องบินลาดตระเวนดอร์เนีย เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง S-76B เฮลิคอปเตอร์ตรวจการณ์ผิวน้ำ ซุปเปอร์ลิงค์ และ 1 ชุดปฏิบัติการนาวิกโยธิน 30 นาย กำลังของกองทัพเรืออินโดนีเซีย ประกอบด้วยเรือฟริเกต KRI RUNG TOMO เรือคอร์เวต KRI FRANS KAISIEPO รวม 2 ลำ และ 1 ชุดปฏิบัติการนาวิกโยธิน 12 นาย สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือรบของกองทัพเรือไทยกับเรือรบจากต่างประเทศ และเรือรบกับอากาศยาน ในการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ สาขาสงครามผิวน้ำ สงครามใต้น้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัย ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมฝึกกับเรือรบทั้ง 2 ลำ ของกองทัพเรืออินโดนีเซีย รวมทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของชุดปฏิบัติการนาวิกโยธินกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ถือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้ทำพิธีปิดพร้อมส่งหน้าที่ให้กองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป
https://www.facebook.com/1928172170741105/photos/pcb.2357752684449716/2357752514449733/?type=3&theater&ifg=1
เรือฟริเกต เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย เรือคอร์เวต อีก 1 ลำ ของกองทัพเรือไทย ที่เข้าร่วมทำการฝึกฯ คือ เรือหลวงรัตนโกสินทร์
เรือฟริเกต KRI RUNG TOMO และ เรือคอร์เวต KRI FRANS KAISIEPO ของกองทัพเรืออินโดนีเซีย ที่เข้าร่วมทำการฝึก...
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีปิดการฝึกฯ พร้อมส่งหน้าที่ให้กองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น