หน้าเว็บ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กองทัพเรือไทย-อินโดฯ เปิดฝึกร่วมรบ 3 มิติ รหัส SEAGARUDA 2019

NEWS - กองทัพเรือไทย-อินโดนีเซีย เปิดฝึกร่วมรบ 3 มิติ รหัส SEAGARUDA 2019 ครั้งที่ 20

***เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดการฝึกร่วมกองทัพเรือไทย – กองทัพเรืออินโดนีเซีย ครั้งที่ 20 ภายใต้รหัส SEAGARUDA 2019 โดยมี นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม นำกองกำลังที่เข้าร่วมการฝึกของทั้ง 2 ประเทศ แถวรายงานตนรับการตรวจความพร้อม ณ ท่าจอดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

***พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกฯ กล่าวว่า การฝึกผสม SEA GARUDA เป็นการฝึกแบบทวิภาคี ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรืออินโดนีเซีย ที่ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพปีเว้นปี ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมทางเรือ อากาศยาน และนาวิกโยธิน โดยเน้นการฝึกป้องกันภัยคุกคามทั้ง 3 มิติ อาทิ สงครามผิวน้ำ สงครามใต้น้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ รวมถึงการฝึกร่วมนาวิกโยธิน ที่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจน เป็นการสานสันพันธ์อันดีกับการเป็นมิตรประเทศ ที่มีความสัมพันธ์มายาวนานให้คงแน่นแฟ้น

***สำหรับ กำหนดการฝึกมีขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 21 ส.ค.62 โดยมีพื้นที่ฝึกหน่วยเรือบริเวณ ฐานทัพเรือสัตหีบ และอ่าวไทยตอนบน ฝึกร่วมนาวิกโยธิน บริเวณพื้นที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

***ในส่วนกองทัพเรือไทย ได้ส่ง เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เครื่องบินลาดตระเวน บ.ลว.1 (DO-228) เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ฮ.ลล.4 (S76B) เฮลิคอปเตอร์ตรวจการณ์ผิวน้ำ ฮ.ตผ.1 (Super lynx) และชุดปฏิบัติงานนาวิกโยธิน ด้านกองทัพเรืออินโดนีเซีย ส่งเรือฟริเกต KRI BUNG TOMO เรือคอร์เวต KRI FRANS KAISIEPO และชุดปฏิบัติการนาวิกโยธิน

***พัชรพล – ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 064-9893235
-----------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น