หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีปิดการฝึกผสม FALCON STRIKE 2019

พลอากาศตรีกนิษฐ์ ชัยสาร เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และ พลอากาศตรี หลิว ตี ผู้บังคับการฐานทัพอากาศคุนหมิง กองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม FALCON STRIKE 2019 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

การฝึกผสม FALCON STRIKE 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-30 สิงหาคม 2562 โดยได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการบิน การเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ และการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกเป็นไปด้วยมิตรภาพอันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน /ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
ภาพการฝึกผสม FALCON STRIKE 2019ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น