หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง ชุด ร.ล.บางระจัน ..ปรับปรุงแล้วเสร็จ

เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อนุมัติจ้างปรับปรุงเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง ชุด ร.ล.บางระจัน ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี โดยกองทัพเรือได้ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงเรือฯ กับ บริษัท Thales UK limited กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑,๑๗๐ วัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่งชุด ร.ล.บางระจัน มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต่อต้านทุ่นระเบิด การสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางยุทธการด้านสงครามทุ่นระเบิดบริเวรช่องทางเข้า - ออก และพื้นที่จอดเรือของฐานทัพ และท่าเรือสำคัญของประเทศทั้ง ๒ ฝั่งทะเล ได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้อีกอย่างน้อย ๑๕ ปี ปัจจุบันการดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงแล้ว เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่งทั้ง ๒ ลำ พร้อมปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ระบบที่ปรับปรุงถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัยและล้ำหน้า ทันต่อเทคโนโลยีด้านสงครามทุ่นระเบิดทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต สมกับวิสัยทัศน์ "เป็นกำลังรบที่มีขีดสมรรถนะสูง สู่ความเป็นสากลด้านสงครามทุ่นระเบิด"
--------------------------------------------------------------
ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๖๓๐ กองทัพเรือ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ลงนามสัญญาจ้างปรับปรุงเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง ชุด เรือหลวงบางระจัน จำนวน ๒ ลำ ร่วมกับบริษัท THALES UK Limited สหราชอาณาจักร มูลค่าประมาณ ๒,๗๕๐ ล้านบาท หรือประมาณ ๗๐ ล้านยูโร มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑,๑๗๐ วัน โดยเป็นสัญญาจ้างปรับปรุงเรือ ในลักษณะ Mid Life Upgrade โดยมีรายการการปรับปรุงที่สำคัญประกอบด้วย
-การจัดหาเครื่องวัดค่าอิทธิพลตัวเรือแบบเคลื่อนที่ (Mobility Signature Test Range) จำนวน 1 ระบบ สำหรับตรวจวัดค่าอิทธิพลของเรือต่างๆ ในกองทัพเรือ จากบริษัท SAES ระบบ MIRS (Multi Influence Range System) ซึ่งจะสามารถวัดค่าอิทธิพล เสียง และ แม่เหล็ก ตัวเรือได้ และในอนาคตรองรับการติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าความดัน
-การตรวจสอบสภาพ และซ่อมทำตัวเรือตลอดทั้งลำ ซึ่งตัวเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่งชุดดังกล่าวเป็นตัวเรือไม้ จำเป็นต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ และผู้ตรวจสอบความแข็งแรงจาก Lloyds’s register
-การปรับปรุงระบบอำนวยการล่าทำลายทุ่นระเบิด (CMS) จากเดิม ATLAS MWS 80 และ โซนาร์แบบ DSQS-11H เป็น ระบบ M-cube และ โซนาร์แบบ TSM2022 Mk III และติดตั้ง MWDC (Mine Warfare Database Compute)r และการ Integrate ระบบ M-cube ร่วมกับ ยานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบ Seafox MDV
-การถอดถอนอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เดินเรือ และติดตั้งใหม่ รวมทั้งการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าภายในเรือ ด้วยอะไหล่แบบ Non-magnetic
-การจัดหาและติดตั้ง Decompression Chamber สำหรับรองรับการปฏิบัติการใต้น้ำ ของ เจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ แบบ ๒ ที่นั่ง ความดัน 6 ATA จำนวนลำละ ๑ ระบบ
การจ้างปรับปรุงเรือในครั้งนี้ จะส่งผลให้ ร.ล.บางระจัน และ ร.ล.หนองสาหร่าย ที่ กองทัพเรือใช้ในราชการมามากกว่า ๒๕ ปี มีความพร้อมโดยสมบูรณ์แบบ โดยมีระบบอำนวยการล่าทำลายทุ่นระเบิดที่ทันสมัย ทัดเทียมกองทัพเรือประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม อินเดีย นอร์เวย์ และ เนเธอร์แลนด์ เลยทีเดียวครับ
By Admin WO634

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น