หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

กองพลทหารม้าที่ 3 ฝึกอบรมขยายผลการฝึกพลประจำรถถังหลัก VT-4

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561  ที่ลานอัศวิน อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  พลตรี จุมพล จุมพลภักดี  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรมขยายผลการฝึกพลประจำรถถังหลัก  VT-4”  เพื่อให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองพลททหารม้าที่ 3 เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ยุทโธปกรณ์หลักที่ได้รับมาใหม่และนำองค์ความรู้ไปขยายผลให้แก่กำลังพลที่ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกที่ศูนย์การทหารม้า ตามหลักสูตรการฝึกของ บริษัท นอรินโค ในห้วงที่ผ่านมา
เพื่อให้กำลังพลประจำรถถังหลัก VT-4 เกิดความรู้ ความชำนาญ ในการใช้ยุทโธปกรณ์หลัก สามารถใช้ระบบงานอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มขีดสมรรถนะสูงสุดของยุทโธปกรณ์ พร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ในตำแหน่งของพลประจำรถถัง  อีกทั้งก่อให้เกิดความพร้อมรบด้านกำลังพลของหน่วย พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้เกิดความพร้อมรบในทุกสถานการณ์การใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สำหรับการฝึกครั้งนี้แบ่งการฝึกออกเป็น 2 ภาคการฝึก ประกอบด้วย การฝึกภาคทฤษฎี ที่สโมสรนายทหารชั้นประทวนกรมทหารม้าที่ 7 และอาคารโรงรถสายพานกองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะที่ 3  กองพันทหารม้าที่ 14 และ การฝึกภาคปฏิบัติ ที่สนามฝึกขับรถสายพานและรถถัง กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์  โดยมีกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 6  กองพันทหารม้าที่ 21 และกรมทหารม้าที่ 6 กว่า 130 นาย เข้าร่วมการฝึก ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น