หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เรือหลวงคลองใหญ่ (PGB-522) เรือตรวจการณ์ปืนแห่งราชนาวีไทย

เรือหลวงคลองใหญ่ (PGB-522) เป็นเรือผิวน้ำประเภท เรือตรวจการณ์ระยะปานกลาง เรือตรวจการณ์ปืน สังกัด กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ซึ่งเรือหลวงคลองใหญ่เป็นเรือที่อยู่ในชุดเรือหลวงสัตหีบ (จำนวน 6 ลำ) โดยเรือชุดดังกล่าว จำนวน 3 ลำ คือ ร.ล.สัตหีบ , ร.ล.คลองใหญ่ และ ร.ล.ตากใบ ได้ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงใหม่แล้ว..
เรือชุด ร.ล.สัตหีบ เป็นเรือประเภทเรือตรวจการณ์ปืน ประกอบด้วยเรือ ๖ ลำ คือ ร.ล.สัตหีบ , ร.ล.คลองใหญ่ ,ร.ล.ตากใบ , ร.ล.กันตัง, ร.ล.เทพา และ ร.ล.ท้ายเหมือง 

อู่ต่อเรือ : อิตัลไทย มารีน

คุณลักษณะทั่วไป
ระวางขับน้ำ : ปกติ (260) เต็มที่ (300) ตัน
มิติ (ก x ย x ส) : 7.28 x 50.14 x 16.31 ม. น้ำลึกหัว (1.8) ท้าย (2.8) ม.
ความเร็ว : มัธยัสถ์ (15) สูงสุด (22) Kts.
สิ้นเปลือง : มัธยัสถ์ (0.7) สูงสุด (1.150) กล./ชม.
ระยะปฏิบัติการสูงสุด : 2,500 Nm.
ความจุ: นม.ชพ. (68.7 กล.) น้ำ (8 ต.) เสบียง (5 วัน)
ปฏิบัติการโดยลำพัง : 5 วัน

ขีดความสามารถ :
 - ระดมยิงฝั่งด้วย ปืน 76/62 
 - ต่อสู้อากาศยานด้วย ปืน 76/62
 - Picket ของกองเรือ
 - ปฏิบัติการร่วมกับ บ./ฮ.
 - ควบคุมบังคับบัญชา ระดับหมู่เรือ
 - ป้องกันระยะประชิดด้วย ปก. 40/70 มม. ปก.20 มม.และ ปก. .50 นิ้ว

ระบบอาวุธ :

ร.ล.สัตหีบ , ร.ล.คลองใหญ่ และ ร.ล.ตากใบ
- ปืน ๗๖/๖๒ จำนวน ๑ กระบอก 
- ปืนกล ๔๐/๗๐ จำนวน ๑ กระบอก 
- ปืนกล ๒๐ มม. GAM CO-1 จำนวน ๒ กระบอก 
- ปืนกล .๕๐ นิ้ว จำนวน ๒ กระบอก 
- ระบบควบคุมการยิง Mirador

ร.ล.กันตัง , ร.ล.เทพา และ ร.ล.ท้ายเหมือง
- ปืน ๗๖/๕๐ จำนวน ๑ กระบอก 
- ปืนกล ๔๐/๖๐ จำนวน ๑ กระบอก 
- ปืนกล ๒๐ มม. GAM CO-1 จำนวน ๒ กระบอก
- ปืนกล .๕๐ นิ้ว จำนวน ๒ กระบอก

ประมวลภาพกิจกรรม เรือหลวงคลองใหญ่
ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะฯ ในการเยี่ยมชมเรือ
 ภาพกิจกรรมการฝึกต่างๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น