หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

การตรวจรับ T-50TH

T-50TH เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ที่มีเทคโนโลยี และระบบการฝึกที่ทันสมัยที่ดีที่สุดแบบหนึ่ง ขั้นตอนการตรวจรับของกองทัพอากาศ ต้องมีความละเอียดและเป็นไปตามเอกสารการสั่งซื้อ จึงมีหลายขั้นตอน และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการที่จะเป็นเครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ 2 ของกองทัพอากาศ

การทดสอบเพื่อการตรวจรับ (Site Acceptance Test)...
1. การทดสอบภาคพื้น (Site Acceptance Ground Test)
2. การตรวจสอบภายนอกและภายใน (Exterior & Interior Inspection)
3. การทดสอบภาคอากาศ (Site Acceptance Flight Test)
4. การทดสอบระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี (ACMI)
ขั้นตอนการตรวจรับ T-50TH

T-50TH เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ที่มีเทคโนโลยี และระบบการฝึกที่ทันสมัยที่ดีที่สุดแบบหนึ่ง การตรวจรับจึงมีหลายขั้นตอน และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการที่จะเป็นเครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ 2 ของกองทัพอากาศ
และ เมื่อ T-50TH เดินทางถึงประเทศไทย กองทัพอากาศได้ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจรับแล้วเสร็จโดยทำพิธีบรรจุเข้าประจำการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ ในวันที่ 4 เมษายน 2561

1. การทดสอบภาคพื้น (Site Acceptance Ground Test)

1.1 การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document Review) เช่น บันทึกการซ่อมบำรุง
1.2 การตรวจสอบภายนอกเครื่องบิน (Exterior Inspection) เช่น สภาพสี, ล้อยาง, สันดาปท้ายเครื่องยนต์
1.3 การตรวจสอบภายในเครื่อง(Interior Inspection) เช่น ห้องนักบิน, อุปกรณ์เครื่องวัด
1.4 การตรวจสอบระบบการทำงานภาคพื้นของเครื่องบิน (Ground System check) เช่น ระบบสตาร์ท, กำลังไฟฟ้า
1.5 การทดสอบระบบฝึกจำลองทางยุทธวิธี (Embedded Tactical Training System Test) เช่น ระบบจำลองสถานการณ์, ระดับของข้าศึกสมมุติ
1.6 การตรวจสอบระบบการติดตั้งอาวุธ (Stores for carriage and Captive compatibility Testing) เช่น จรวดอากาศสู่อากาศ, จรวดอากาศสู่พื้น
2. การตรวจสอบภายนอกและภายใน (Exterior & Interior Inspection)

2.1 การตรวจสอบภายนอกและภายใน (Exterior & Interior Inspection)
- ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกและภายใน เช่น รอยแตก,บุบ,หลวม,รอยรั่ว
2.2 ตรวจสอบระบบภาคพื้น (Ground Systems Check )
• Battery Bus Systems Checks
• Secondary Ignition Engine Start
• Avionics Power Initialization
• Miscellaneous Aircraft System Checks
• Avionics BIT & DTRS Operation
• Override and Priority Function Operation
• SMS Test
• DMM Test
• ETTS Test
• A-A, A-G Master Mode Setup
• NVIS Check (Night)
3. การทดสอบภาคอากาศ (Site Acceptance Flight Test)

Flight Test #1

3.1 สมรรถนะการบิน (Flight Performance) การบินทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
3.2 คุณลักษณะการบิน (Flight Characteristics) การบินทดสอบคุณลักษณะการบังคับการบินและความปลอดภัย
3.3 ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องบิน (Air Vehicle Specification Requirements) เช่น ระบบเอวิออนิกส์, ระบบอาวุธ

3. การทดสอบภาคอากาศ (Site Acceptance Flight Test)

Flight Test #2

3.4 T-50TH 4 ลำ ทดสอบ Data-link, ETTS โดยสามารถจำลองเครื่องบินข้าศึก จำนวน 8 ลำ เพื่อจำลองสถานการณ์การฝึกบินที่เสมือนจริง
3.5 ทดสอบระบบอาวุธ อากาศสู่อากาศ ETTS A-A: WVR check (AIM-9s) + BVR check (AIM-120C) + AIFF Check
3.6 ทดสอบระบบอาวุธ อากาศสู่พื้น ETTS A-G check (TGP w/GBU-12 + AGM-65G + GBU-38 + GP bomb + Training Bomb)

4. การทดสอบระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี (ACMI)

- ระบบ ACMI สามารถบันทึกเหตุการณ์และข้อมูลการบินไว้ได้ทั้งหมดลงแผ่น DTD Card ข้อมูลที่ได้ เช่น เส้นทางการบิน ท่าทางการบิน ความเร็ว ความสูง พิกัด นักบินสามารถดูผลการบินภายหลัง เพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ ทั้งข้อมูลภาพ 2D, 3D และข้อมูลตัวเลข
- จำลองระบบอาวุธทั้งแบบ A/A และ A/G ได้เสมือนจริงและแจ้งผลการใช้อาวุธโดยมีสัญญาณ RTKN (Real Time Kill Notification) แจ้งผลการใช้อาวุธได้ทันที
- บอกตำแหน่งของเครื่องบิน โดยใช้ GPS การหาพิกัดอ้างอิงด้วยดาวเทียม ให้ความแม่นยำสูง
- Data Link ระหว่าง เครื่องบินกับเครื่องบิน และสถานีภาคพื้น
-----------------------------------------------------
คลิก! เข้าไปรับชม VDO


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น