หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รวมภาพเครื่องบินรบแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศไทย EP.2

https://thaidefense-news.blogspot.com/2021/02/ep1.html#more
https://thaidefense-news.blogspot.com/2021/05/ep2.html
—————————————————
F-16 A/B/ADF ฝูงบิน 102 ,F-16 A/B ฝูงบิน 103 และ F-16 AM/BM ฝูงบิน 403
—————————————————
F-16 A/B/ADF ฝูงบิน 102 กองบิน 1
Air Tactical Operation Competition 2021
—————————————————
F-16 A/B ฝูงบิน 103 กองบิน 1
F-16 B ฝูงบิน 103 @ Don Muang 2013
F-16 A/B ฝูงบิน 103 @ Chiang Mai 2014
F-16 A/B ฝูงบิน 103 @ Wing 1 Korat 2015
Sky Warrior & "Lightning" Falcon
F-16 A/B ฝูงบิน 103 @ Wing 1 Children's Day 2016
—————————————————
Air Tactical Operation Competition 2021
—————————————————
GRIPEN 39 C/D ฝูงบิน 701 กองบิน 7
Air Tactical Operation Competition 2021
—————————————————
F-16 AM/BM ฝูงบิน 403 กองบิน 4
Air Tactical Operation Competition 2021
—————————————————
F-5TH ฝูงบิน 211 กองบิน 21
—————————————————
T-50TH ฝูงบิน 401
Air Tactical Operation Competition 2021
—————————————————
ALPHA JET ฝูงบิน 231 กองบิน 23
—————————————————
กองบิน 23
27 สิงหาคม 2563
กองบิน ๒๓ จัดพิธีครบรอบ ๒๐ ปี การประจำการในกองทัพอากาศ ของเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha Jet)
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีครบรอบ ๒๐ ปี การประจำการ ในกองทัพอากาศ ของเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha Jet) โดยเครื่องบิน Alpha Jet นั้นนับเป็นเครื่องบินรบหลักแบบหนึ่ง ของกองทัพอากาศ ซึ่งใช้ในภารกิจโจมตีทางอากาศ และภารกิจการค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ นอกจากนั้นยังใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ นั่นก็คือภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง ในการนี้มี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพอากาศ อดีตนักบิน Alpha Jet เจ้าหน้าที่ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ และข้าราชการกองบิน ๒๓ เข้าร่วมพิธี โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลีผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๒๓ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
—————————————————
กองบิน 4
8 - 10 มีนาคม 2021
Fighter Combat integration Training (FCIT)

พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายของกองทัพอากาศในอนาคต” ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔ ให้การนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำกำลังพล เข้ารับการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กองบิน ๔ เพื่อทดสอบการใช้กำลังตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้รหัส Fighter Combat integration Training (FCIT) โดยการฝึกประกอบด้วย
๑) การบินยุทธวิธีการรบในอากาศ
๒) การบินภารกิจ Dynamic Target (DT)
๓) การป้องกันฐานบิน
๔) การฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผน Pre Accident Plan
๕) การฝึก Anti Drone และ
๖) การฝึกบรรเทาสาธารณภัย ในการควบคุมไฟป่า และอุทกภัย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ กองบิน ๔ ให้สอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตามแผนป้องกันประเทศ และแผนบรรเทาสาธารณภัย ณ ที่ตั้ง กองบิน ๔ ระหว่าง ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=768315146572715&set=a.5268110299926488
—————————————————
กองบิน 4
11 มีนาคม 2021
คณะนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔

พันเอก ยุทธนา สุนทรมณี ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียมเตรียมทหาร นำคณะครู และนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๖๓) เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักราวุธ ศรีสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=768315146572715&set=a.5240995742637944
—————————————————
กองบิน 7
12 มีนาคม 2021

พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณาจารย์ และนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/wing7RTAF/photos/pcb.3823154174439595/3823151141106565/
—————————————————
กองบิน 7
19 มีนาคม 2021
กองบิน 7 จัดเครื่องบิน GRIPEN จากฝูงบิน 701 และ SAAB 340 AEW จากฝูงบิน 702 เข้าร่วมการฝึกกับชุดเรือเฉพาะกิจในการฝึกกองทัพเรือประจำปี  2564 บริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64

การฝึกที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือ, การฝึกควบคุมอากาศยานกองทัพอากาศโจมตีเป้าหมายผิวน้ำโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมของเรือ ตลอดจนการบินลาดตระเวนควบคุมและแจ้งเตือนระยะไกล ตามแนวทางการปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ระหว่าง กำลังทางอากาศกับกำลังทางเรือ ด้วยการแลกเปลี่ยนภาพสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติการผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link ) ระหว่างเครื่องบิน SAAB 340AEW กองเรือ ส่วนบัญชาการและควบคุม และเครื่องบิน GRIPEN ได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ การฝึกร่วมดังกล่าวจะทำให้กำลังทางเรือและกำลังทางอากาศ สามารถปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และห้วงอากาศเหนืออาณาเขตทางทะเล พร้อมในการต่อสู้กับภัยคุกคามต่างๆ เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพของราชอาณาจักรไทยสืบไป
—————————————————
กองบิน 7
26 มีนาคม 2021
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เยี่ยมชมกิจการของกองบิน ๗

พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๑) และคณะ เดินทางมาราชการเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยุทธการและการข่าวในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช จว.สุราษฎร์ธานี และ เยี่ยมชมกิจการของกองบิน ๗

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย ห้วหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/wing7RTAF/posts/3861358653952480
—————————————————
กองบิน 7
31 มีนาคม 2021
กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะผู้ช่วยทูตทหารประจำประเทศไทย

พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณธนวรัท  ชวนะประยูร และคณะผู้ช่วยทูตทหารประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของกองบิน ๗

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
—————————————————
กองบิน 4
2 เมษายน 2021
คณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๔

พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นำนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๕ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๔ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=768315146572715&set=a.5336786069725577
—————————————————
F-16 AM/BM ฝูงบิน 403 กองบิน 4
6 เมษายน 2021
Combat Ready Class XXIX 403 Squadron
—————————————————
T-50TH ฝูงบิน 401 กองบิน 4
19 พฤษภาคม 2564
การตรวจรับพัสดุ T-50TH

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามตรวจรับพัสดุในงวดงานที่ ๒ ตามสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ อะไหล่ และระบบที่เกี่ยวข้องของเครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ ๒ (T-50TH) ระยะที่ ๓ ระหว่าง กองทัพอากาศ และ บริษัท Korea Aerospace Industries Limited (KAI) โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=768315146572715&set=a.5597473446990170

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น