หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

RTAF กองทัพอากาศในราชวงศ์จักรี 、9 เมษายน วันกองทัพอากาศ 、。。


เผยแพร่เมื่อ 8 เม.ย. 2018
วันกองทัพอากาศ 9 เม.ย.2561 、。。
กองทัพอากาศในราชวงศ์จักรี 、。。
เสริมรัฐ รักราษฎร์ เพื่อชาติมั่นคง 、。。
By RTAF 、。。

Royal Thai Air Force .. is the air force of the Kingdom of Thailand .. Since its establishment in 1913 as one of the earliest air forces of Asia 、the Royal Thai Air Force had engaged in numerous major and minor battles 、。。

The History 、。。

In February 1911 the Belgian pilot Charles Van Den Born displayed the first aircraft in Siam at the Sa Pathum Horse Racing Course .. The Siamese authorities were impressed enough that on 28 February 1912 they dispatched three officers to learn to fly in France 、the main centre of aviation development of the time .. After learning to fly 、the three officers returned to Siam in November 1913 with eight aircraft (4 Breguets and 4 Nieuport IVs) .. In March of the next year they moved from Sa Pathum airfield to Don Muang 、。。

In 1937、the service was again renamed when it became an independent service、 as the Royal Siamese Air Force but the takeover of the country by the Thai ethnic group meant that name would only be used until 1939、when it became the Royal Thai Air Force 、。。

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

ประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ 、。。
http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/Histor...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น